ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Page Info:
Built By: Νίκος Κυριακόπουλος
Category:
Published: 26 Μαρτίου 2018
Last Updated: 26 Νοεμβρίου 2018
Created: 06 Μαρτίου 2018
Hits: 1066

Ερωτήσεις που αφορούν τις συμβουλευτικές υπηρεσίες

Η εταιρεία μας είναι κερδοφόρα μπορώ να ενταχθώ στον εξωδικαστικό μηχανισμό;
Για να ενταχθεί κάποια οντότητα στον εξωδικαστικό μηχανισμό δεν αρκεί να έχει μόνο κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων αλλά ...
Έστω ότι επενδύω 50.000,00€ σε μια επιχείρηση. Δεδομένου ότι το επιτόκιο σήμερα είναι 6% αξίζει αυτή η επένδυση;

Για να εξετάσουμε αν αξίζει αυτή η επένδυση θα πρέπει να μας προσδιορίσετε τον ορίζοντα που θέλετε να εξετάσουμε την συγκεκριμένη πρόταση και ποιο θα είναι ...

Είναι απαραίτητο να κάνω επιχειρηματικό σχέδιο πριν επενδύσω σε μια επιχειρηματική δραστηριότητα;

Σε αρκετές χώρες δεν υπάρχει νομοθετική ρύθμιση όμως στατιστικά αυτοί που αποτύπωσαν τη σκέψη τους σε χαρτί είχαν πολύ καλύτερα αποτελέσματα από αυτούς που το είχαν στο μυαλό τους. Ο στρατηγικός σχεδιασμός επιτυγχάνεται ...

Μπορείτε μα μου πείτε ποιο πρέπει να είναι το αρχικό κεφάλαιο που θα μου δώσει αξία 50.000,00 σε πέντε χρόνια με επιτόκιο 5,5%;

Το αρχικό κεφάλαιο είναι 38.256,72€.