ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Page Info:
Built By: Νίκος Κυριακόπουλος
Category:
Published: 26 Μαρτίου 2018
Last Updated: 26 Νοεμβρίου 2018
Created: 06 Μαρτίου 2018
Hits: 954

Ερωτήσεις που αφορούν τη φορολογία

Ατομική επιχείρηση που χρησιμοποιεί αυτοκίνητο, μέσω leasing, για τις ανάγκες της επιχείρησης προκύπτει παροχή σε είδος;
Δεδομένου ότι υπάρχει και δεύτερο αυτοκίνητο για να καλύψει τις προσωπικές του υποχρεώσεις η χρήση αυτοκινήτου για την ατομική επιχείρηση …
Σε περίπτωση μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων προσωπικής εταιρείας υπάρχει φόρος μεταβίβασης;

Εξαρτάται αν γίνεται με γονική παροχή ή από επαχθή αιτία. Αν γίνεται με επαχθή αιτία τότε...

Γιατρός ο οποίος είναι απαλλασσόμενος του ΦΠΑ αγοράζει εξοπλισμό για το ιατρείο του από το Βέλγιο αξίας 5.000,00 ευρώ τι υποχρεώσεις έχει ως προς το ΦΠΑ;

Ο τόπος φορολογίας είναι το άλλο κράτος μέλος εκτός αν ο αγοραστής επιλέξει ναι φορολογείται με ελληνικό ΑΦΜ και το δηλώσει στην ΔΟΥ του και στον προμηθευτή πριν την πραγματοποίηση της εισαγωγής.
Συνεπώς ο γιατρός…

Σε περίπτωση που μια επιχείρηση μισθώνει ένα ακίνητο σε μια άλλη τι ενέργειες πρέπει να κάνει;

Σύμφωνα με τις διατάξεις η ως αν επιχείρηση θα πρέπει να ...